De Fonkelhut LOGO basis

De Fonkelhut vzw is een plaats voor kinderen, jongeren en ouders die net dat steuntje in de rug nodig hebben om de fonkels in hun ogen terug te vinden.