De Fonkelhut LOGO basis


Coaching

De Fonkelhut biedt individuele coaching aan maar ook workshops en fonkeldagen voor kinderen rond het herwinnen van zelfvertrouwen, werken rond faalangst, veerkracht en geluk. Ook bieden we workshops aan voor ouders, leerkrachten en andere professionals.

Kindercoaching : wat is dat eigenlijk?

Kindercoaching is een vorm van laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen en jongeren. Kinderen zitten soms niet goed in hun vel of laten in bepaalde situaties ongewenst gedrag zien. Ouders kunnen dan vaak extra begeleiding gebruiken bij het helpen van hun kind. Dit is meestal op emotioneel of sociaal gebied. Een kindercoach ondersteunt het gezin bij een hulpvraag voor hun kind en oordeelt niet. De focus ligt op de gewenste situatie en kinderen worden begeleid op een positieve oplossingsgerichte manier. Tijdens het traject gaat een kindercoach samen met het kind op zoek naar oplossingen. Dit gebeurt op een speelse wijze afhankelijk van hun leeftijd. Zo ontdekt een kindercoach bijvoorbeeld samen met het kind welke positieve eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden het kind heeft die kunnen helpen bij het bereiken van het doel. Elk kind en elke situatie is uniek dus ook elk traject is uniek.

De Fonkelhut werkt met verschillende werkvormen, aangepast aan de noden van het kind. We zoeken naar de juiste methodes waardoor de kinderen zich via hun eigen kwaliteiten kunnen uiten. Dit kan via schatgravers, coachee, schatteneiland, creatieve werkvormen, opstellingen, rollenspelen, verhalen,..

Hieronder enkele voorbeelden, waar een kindercoach goed kan helpen:

 • gedragsproblemen
 • angsten (bv faalangst)
 • perfectionisme
 • hoogsensitiviteit
 • onzekerheid
 • woede en boosheid
 • uiten van emoties
 • weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • pesten of gepest worden
 • scheidingen
 • rouw en verlies

Ouder- en gezinsondersteuning

Heb jij vooral behoefte aan iemand die met je meedenkt over de manier waarop je als ouder met bepaald gedrag van je kind om kunt gaan? Dan is ouderondersteuning een fijne ondersteuning. Samen kijken we naar wat er precies speelt tussen jou en je kind. We kijken niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar richten ons vooral op de dingen die wél goed gaan. Juist omdat de dingen die wel goed gaan, vaak de sleutel vormen tot de gewenste verandering. Je krijgt inzicht in jouw handelen en de reacties daarop van je kind. Doordat jij in beweging komt, doorbreek je de vicieuze cirkel waarin je met je kind terechtgekomen bent. Nadien heb je voldoende handvatten om zelf verder te kunnen.
Er zijn ook workshops voor ouders die je kan volgen om samen terug in jullie kracht te komen. Meer info hierover kan je vinden via de knop workshops voor ouders.

Begeleiding van professionals

Bij de Fonkelhut kunnen ook leerkrachten en/of andere mensen die werken met kinderen terecht. We bieden workshops aan rond schatgravers, schateilandexpeditie, opstellingen in de klas of het team, … allemaal fijne werkvormen om kinderen terug meer zelfvertrouwen te geven, om de klasspirit terug op te krikken, om meer verbondenheid te creëren en om die fonkels te verspreiden! Meer info kan je vinden via de knop workshops voor professionals.