De Fonkelhut LOGO basis


Werkwijze

Kennismaking

Je kan De Fonkelhut contacteren via mail of telefoon. We bespreken kort wat de hulpvraag is, ik leg uit hoe ik te werk ga en jij beslist of we een eerste gesprek plannen. Als je een gesprek wenst te plannen, krijg je van mij een intakeformulier doorgestuurd via mail. Deze vul je op eigen tempo in, liefst samen met je partner. Van zodra ik dit ingevuld heb ontvangen, prikken we een datum voor het intakegesprek of het begin van de coaching.

Intakegesprek ouders

Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier besproken en de hulpvraag helder gemaakt zodat jullie precies weten wat we gaan bespreken tijdens de sessie. We stellen een coachplan op.

Indien je kind jonger is dan 16 jaar zal er een toestemmingsformulier ingevuld moeten worden. Dit formulier geeft De Fonkelhut toestemming om met je kind in gesprek te gaan.

Daarna maken we vervolg afspraken om aan de hulpvraag te werken. De frequentie van afspraken kunnen verschillen en dit is in samenspraak met jullie. Tijdens het traject leert je kind om de hulpvraag om te zetten in praktische vaardigheden. Hierdoor wordt de hulpvraag werkbaar en krijgt uw kind inzicht hierin. Elk traject is anders want elk kind is uniek.

Coaching

Tijdens de coaching ga ik samen met jouw kind op zoek naar wat er nodig is om de situatie te veranderen. Via spelletjes, creatieve werkvormen en technieken, verhalen, visualisatie en/of meditatie zoeken we samen naar een antwoord. Door je kind te helpen zijn eigen antwoord te vinden gaan ze terug meer in zichzelf geloven en komen de fonkels terug.

Een coaching duurt ongeveer 1 uur. De laatste 10 minuten vertelt je kind wat we gedaan hebben en spreken we af wanneer de volgende coaching plaats vindt. Tijdens de coaching ben je als ouder niet aanwezig.

Afronding

De bedoeling is om jouw kind op korte termijn te helpen. Na het coachingstraject bespreken we samen hoe het verder kan gaan. Is de hulpvraag opgelost, zien jullie verandering in de situatie? We bespreken nog enkele tips die jullie verder kunnen gebruiken.